Europejska Konwencja Praw Człowieka a działania policji