Ethics Commission

Members of the Ethics Commission

Członkowie Komisji Etyki

Mitglieder der Ethik-Kommission

Head of Commission / Przewodniczący Komisji / Leiter der Kommission

Director Media & International Affairs / Dyrektor ds. mediów & spraw międzynarodowych

Direktor Medien & Internationale Angelegenheiten

Human Rights Inspector / Inspektor ds. praw człowieka / Inspektor für Menschenrechte

Head of Poland / Przewodniczący Polska / Vorsitzender Polen

Human Rights Inspector / Inspektor ds. praw człowieka / Inspektor für Menschenrechte

Head of Lower Silesia / Przewodniczący Dolnego Śląska / Vorsitzender Niederschlesien

Human Rights Inspector / Inspektor ds. praw człowieka / Inspektor für Menschenrechte

Head of Germany / Przewodniczący Niemiec /Vorsitzender Deutschland